دسامبر 6, 2016 pasargad

هولوگرام ایران

چاپ هولوگرام   چاپ هولوگرام

هولوگرام ایران

تولید هولوگرام در ایران از مرحله تأييد طراحي و انجام مراحل ذيل تا توليد برچسب امنيتي بسته به حجم سفارشات مشتريان يك مجموعه از (٥) روز كاري الي (١٢) روز كاري مي باشد ، در غير اينصورت جعلي ميباشدو يا ليزر طرح و مسترگيري در چين توليد ميشود ،كه در اين حالت برچسب شما بسيار راحت جعل و در دسترس ميباشد . لطفا مبلغي را كه پرداخت مينماييد با آگاهي باشد .
مراحل توليد  : طراحي ، تابش ليزر دات ماتريكس ، مستر تكي طرح ، ريكمباين مستر ، مستر گيري ، شيم توليد ، امباسينگ طرح روي فويل ، لمينيت فويل روي كاغذ ، دايكات يا برش ليبل ، كنترل كيفيت ، بسته بندي ، تحويل به مشتري ، اطلاعات دقيق در ادامه

تولید  در ایران از مرحله تأييد طراحي و انجام مراحل ذيل تا توليد برچسب امنيتي  بسته به حجم سفارشات مشتريان يك مجموعه از (٥) روز كاري الي (١٢) روز كاري مي باشد ، در غير اينصورت  جعلي ميباشدو يا ليزر طرح و مسترگيري در چين توليد ميشود ،كه در اين حالت شما بسيار راحت جعل و در دسترس ميباشد . لطفا مبلغي را كه پرداخت مينماييد با آگاهي باشد .
مراحل توليد  : طراحي ، تابش ليزر دات ماتريكس ، مستر تكي طرح ، ريكمباين مستر ، مستر گيري ، شيم توليد ، امباسينگ طرح روي فويل ، لمينيت فويل روي كاغذ ، دايكات يا برش ليبل ، كنترل كيفيت ، بسته بندي ، تحويل به مشتري ، اطلاعات دقيق در ادامه 

Tagged: , ,

باماتماس حاصل فرمایید

Get in touch with us!